You are currently viewing สรุปผลโหวตรอบแรก และพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล เตรียมโหวตนายกฯ รอบ 2

สรุปผลโหวตรอบแรก และพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล เตรียมโหวตนายกฯ รอบ 2

ในรอบแรกวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่ช่วงเช้ามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เข้าร่วมการประชุม ซึ่ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธาน ซึ่งภายหลัง นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล เพื่อลงมติเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว ทั้งนี้ มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางต่อเนื่องในเวลาที่กำหนดภาพรวมคือ 6 ชั่วโมง และกำหนดเวลาในการเริ่มลงมติตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป จากนั้นในเวลา 15.51 น. วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้กล่าวปิดการอภิปราย แล้วจึงเข้าสู่การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนแบบเปิดเผย โดยให้โหวตว่า “เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง” ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในลักษณะนี้ ไม่ควรมีการพูดอะไรเพิ่มเติม

ผลโหวตนายกฯ 13 กรกฎาคม 2566 ล่าสุด

เมื่อผ่านเวลาไปเกือบ 2 ชั่วโมง ผลการลงมติปรากฏว่า นายพิธา ได้เสียงเห็นด้วย ไม่ถึง 375 เสียง ทำให้ไม่ผ่านการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งแรก ซึ่งจะมีการเสนอชื่อ นายพิธา อีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จากนั้นประธานรัฐสภา สั่งปิดประชุมในเวลา 18.25 น.

สรุปผลคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรี

เห็นชอบ 324 เสียง

ไม่เห็นชอบ 182 เสียง

งดออกเสียง 199 เสียง

พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล เตรียมโหวตนายกฯ รอบ 2

บรรดา 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ก็เลื่อนมาประชุมกันในวันนี้ด้วย เพื่อหารือแนวทางก่อนการโหวตนายกฯ รอบ 2 วันพุธที่จะถึงนี้มีรายงานว่า 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล เลื่อนกำหนดประชุมหัวหน้าพรรค จากเดิมที่จะประชุมในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม ได้เลื่อนมาเป็นวันนี้ เนื่องจากกำหนดเดิมตรงกับการประชุม 3 ฝ่ายที่มีนาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุม นอกจากนี้ หลายพรรคยังนัดประชุมพรรคในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม ก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาด้วย

แต่ยังไม่มีกำหนดสถานที่นัดหมายประชุม เนื่องจากต้องรอแกนนำพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย ที่หารือกันเรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดก่อนส่วนบรรยากาศการหารือนั้นแหล่งข่าวใน 8 พรรคร่วม ระบุว่า เป็นไปในทิศทางที่ดี ยืนยันว่าจะมีการเสนอชื่อนาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 ก.ค.นี้แน่นอน และหากยังไม่ผ่านอาจให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้ง โดยพรรคเล็กที่เหลือไม่ติดใจ แต่ขอเพียงแค่ 8 พรรคร่วมไม่แตกกันไปไหน

Leave a Reply