You are currently viewing พิธานำทีม ส.ส.ก้าวไกล รายงานตัวที่สภา

พิธานำทีม ส.ส.ก้าวไกล รายงานตัวที่สภา

พิธานำทีม ส.ส.ก้าวไกล รายงานตัวที่สภานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ยึดฤกษ์ “วันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย” นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรค เข้ารายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพรรค ก.ก. จงใจเลือกวันประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย” นั่นคือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 นำผู้แทนฯ จำนวน 30% ของสภาชุดที่ 26 เข้ารัฐสภา ย่านเกียกกาย ช่วงเช้าวันนี้ (27 มิ.ย.)

โดยนายพิธา ระบุว่า ไม่มีความกังวลใจเกี่ยวกับเสียง ส.ว. เพราะจากที่มีโอกาสได้พูดคุยกับ ส.ว. พบว่า หลายคนมีดุลพินิจ และการพิจารณาก็น่าจะเป็นไปตามบรรทัดฐานที่วุฒิสภาวางไว้เมื่อปี 2562 ว่าจะเลือกใครก็ตามที่รวบรวมเสียง ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน 251 คน ดังนั้น วุฒิสภาก็คงไม่อยากฝืนมติที่มาจากประชาชน และโดยภาพรวมการโหวตของ ส.ว. 250 คนก็น่าจะเป็นไปตามหลักการที่วุฒิสภายึดมา โดยไม่เกี่ยวว่าจะเป็นพิธาหรือไม่ทั้งนี้ ตนยืนยันตามที่ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค เคยพูดไว้ว่าการรวบรวมเสียง ส.ว. มีความคืบหน้ามากแล้ว และเป็นไปในทางบวก ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลทำงานอย่างหนักเพื่อทลายกำแพงและสร้างความเข้าใจระหว่างสองสภาฯ มีการพูดคุยกันถึงหลายประเด็นที่เป็นข้อกังวลใจทั้งหมด

ความฝันของคณะราษฎร

นักการเมืองพรรคสีส้ม ตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่/ก้าวไกล ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากคณะราษฎร และนำจิตวิญญาณและอุดมการณ์ต่าง ๆ มาขับเคลื่อนงานการเมืองแม้แต่ในการเคลื่อนขบวนขอบคุณประชาชน 14 ล้านเสียงที่ลงคะแนนให้พรรค ก.ก. ซึ่งตั้งต้นที่กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดแรก พรรค ก.ก. ก็เลือกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน เป็นจุดปล่อยขบวนรถแห่ เมื่อ 15 พ.ค.“วันนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไป คือการทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างบริบูรณ์ ตามความฝันของคณะราษฎร คือการทำให้ในประเทศนี้ พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง” นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรค ก.ก. ปราศรัยบนรถแห่ ก่อนเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังศาลาว่าการ กทม.

Leave a Reply